Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

1 maj - Święto Pracy - SLD

dodano 2013-05-22 10:01 w kategorii: Akcje

Wiceprzewodniczący przywitał zgromadzonych w obecności Władz Powiatu – Starosty Żywieckiego Andrzeja Zielińskiego, Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Jana Jafernika ,Członka Zarządu Powiatu Marka Kuńca, Radnego Powiatu Żywieckiego Wiesława Setli, Władz Miejskich- Burmistrza Antoniego Szlagora, przedstawicieli władz Samorządowych Powiatu Żywieckiego, działaczy SLD.
Uroczystość rozpoczęto hymnem państwowym. W imieniu samorządowców żywiecczyzny głos zabrał Burmistrz Antoni Szlagor. Podziękował za zaproszenie i wyrażał zadowolenie z faktu, że na Żywiecczyźnie udaje się działać, tworzyć i pracować ponad partyjnymi podziałami.
Z żywieckiego rynku uczestnicy manifestacji udali się na ulicę Komorowskich, aby złożyć kwiaty w miejscu śmierci polskich robotników. Karol Stasica przypomniał w krótkim wystąpieniu tragiczne wydarzenia, którym poświecono tablicę pamiątkową. Następnie zgodnie z tradycją wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na piknik do ogrodów Browaru Żywieckiego



Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.